ПРИЕМЧИК АВТОСЕРВИЗ

Ref: 
08-08-202-SOFIA-south

Оторизиран сервиз на фирма Бултрако Моторс АД търси подходящ кандидат за длъжността ПРИЕМЧИК за Търговско-сервизен комплекс на ХОНДА в София, бул. "Ботевградско шосе" № 326.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ:

- Изготвя графика на автосервиза и следи за неговото изпълнение;
- Организира работния процес в автосервиза при спазване на технологията на ремонта;
- Приема МПС за ремонт и ги издава на клиентите;
- Извършва необходимата комуникация с клиентите (изготвяне и изпращане на проформа фактури и технически становища, оферти за цена на ремонт и т. н.);
- Възлага на механиците ремонтите на приетите МПС и отговаря за изпълнението на сроковете, както и за качеството на извършения ремонт;
- Контролира наличността и състоянието на специализирания инструмент, ремонтните каталози и зачислените на механиците инструменти;
- Издава всички съпътстващи ремонта документи (сервизни заявки, фактури, протоколи и т. н.), както и необходимите справки и отчети за мениджмънта чрез специализирания фирмен софтуер;
- Участва при решаването на усложнения и проблеми при обслужването.
 

УСПЕШНИЯТ КАНДИДАТ:

- Демонстрира задълбочено познаване на устройството на съвременните автомобили и технологичните процеси при ремонта;
- Има отлични умения за работа с МS Office и Internet;
- Е самоинициативна, динамична, отговорна и комуникативна личност;
- Има ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ОПИТ на подобна позиция в оторизиран сервиз мин. 2 години;
* Предимства: техническо образование, владеене на английски език и опит като автомеханик.
 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

- трудов договор с отлични условия за работа в екип от професионалисти.
- вътрешно-фирмени обучения.
- възнаграждение, съответстващо на квалификацията наетия служител и на постигнатите резултати
- стимулиращ социален пакет.

Ако смятате, че отговаряте на описания по-горе профил, моля изпратете CV с актуална снимка.

Предоставените от Вас данни, са лични данни и подлежат на закрила по смисъла на действащото законодателство. Гарантирана е пълна конфиденциалност.

На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Моля, попълнете формата за кандидатстване

Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.