ПРИЕМЧИК, BOSCH CAR СЕРВИЗ

Ref: 
07-03-2024-SA

Бултрако Моторс АД търси подходящ кандидат за длъжността ПРИЕМЧИК в оторизирания сервиз на BOSCH CAR в гр. София, ул. „Челопешко шосе“ 40.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ:

- Изготвя графика на автосервиза и следи за неговото изпълнение;
- Организира работния процес в автосервиза при спазване на технологията на ремонта;
- Приема МПС за ремонт и ги издава на клиентите;
- Извършва необходимата комуникация с клиентите (изготвяне и изпращане на проформа фактури и технически становища, оферти за цена на ремонт и т. н.;
- Възлага на механиците ремонтите на приетите МПС и отговаря за изпълнението на сроковете, както и за качеството на извършения ремонт;
- Контролира наличността и състоянието на специализирания инструмент, ремонтните каталози и зачислените на механиците инструменти;
- Издава всички съпътстващи ремонта документи (сервизни заявки, фактури, протоколи и т. н.), както и необходимите справки и отчети за мениджмънта чрез специализирания фирмен софтуер;
- Участва при решаването на усложнения и проблеми при обслужването.

УСПЕШНИЯТ КАНДИДАТ:

- Демонстрира задълбочено познаване на устройството на съвременните автомобили и технологичните процеси при ремонта;
- Има отлични умения за работа с МS Office и Internet;
- Е самоинициативна, динамична, отговорна и комуникативна личност;
- Има ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ОПИТ на подобна позиция в оторизиран сервиз мин. 2 години;
* Предимства: техническо образование, владеене на английски език и опит като автомеханик.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

- отлични условия за работа в екип от компетентни професионалисти;
- интелигентна среда;
- вътрешно-фирмени обучения;
- възнаграждение, съответстващо на отговорностите на длъжността и съобразено с квалификацията и опита на наетия служител;
- стимулиращ социален пакет, включващ максималния размер ваучери за храна, допълнителна медицинска застраховка и карта за гориво.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Ако опитът и уменията Ви отговарят на профила, описан по-горе, моля изпратете CV с актуална снимка.
Предоставените от Вас данни са лични и подлежат на закрила по смисъла на действащото законодателство.

Гарантирана е пълна конфиденциалност.

На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.
 

 

Моля, попълнете формата за кандидатстване

Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.